Gwarancja

Gwarancja udzielona przez producenta obowiązuję 24 miesiące dla osób fizycznych , natomiast 12-18 miesięcy dla wypożyczalni i firm.

Gwarancja obejmuję naprawę lub wymianę uszkodzonego towaru po terminie zakupu , który przekroczył 14 dni od daty otrzymanego towaru.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z nieprawidłowego użytkowania towaru , w tym przypadku kajaków.

Gwarancji podlega uszkodzenie wynikłe przy produkcji kajaka.

Gwarancji nie podlega produkt , który przekroczył termin objęty gwarancją.

Ubiegając się o reklamację w czasie trwania gwarancji potrzebny będzie dokument potwierdzający zakup oraz opis uszkodzenia.

Reklamację można zgłaszać bezpośrednio mailowo. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres kontak@amkajak.pl